AVRUPA BİRLİĞİ, TÜRKİYE ve İSLAM
(WRR ve Amsterdam Üniversitesi ile birlikte), 2004

AVRUPADAKİ TÜRKLERİN TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ
HOLLANDA ÖRNEĞİ
Talip Küçükcan, Veyis Güngör, Hüseyin Kocabıyık, 2006

EUROTURKS AND TURKEY-EU RELATIONS
THE DUTCH CASE
Talip Küçükcan, Veyis Güngör, 2006

De Gids ISTANBUL
Mohamed el-Fers, 2007

Mevlana en Erasmus
(vrijdenkers uit het verleden, met invloed op het heden)
Prof. Dr. Cihan Okuyucu & Prof. Dr. Jan van Herwaarden, 2008

TURKS in EUROPE
Culture, Identity, Integration
(red.) Talip Küçükcan & Veyis Güngör, 2009

HET LIED VAN HET RIET

Djalaluddin Rumi Masnawi deel 1; Mawlana Celaddin Rumi, 2010

SİYASİ KATILIM
Avrupalı Türkler, Sivil toplum ve Kültür, Hollanda Örneği Veyis Güngör, 2011

korku ile ümit arasında
AVRUPA BİRLİĞİ, TÜRKİYE VE DİNİ HAYAT
Mehmet Birekul, 2012

KONYA CRIETERIA / KONYA KRITERLERI
A. van Bommel, 2012

GÖÇ SÜRECİNDE

1. ve 2. Nesil Almanya’da Türk Kadınları
Ayten Kılıçarslan, 2012

AHILIK

Sosyal Sorumlu Girişimcilik
A. van Bommel, 2012

Hollanda’dan Türkiye’ye Beyin Göçü; Söyleşiler

Derya Kaplan, 2013

Masnawi

6 Bölüm
A. van Bommel, 2013

Reis naar middeleeuwse Konya

M. El-Fers, 2013

Ahmed Yasawie


A. van Bommel, 2013

Avrupa’da Anadolu; Söyleşiler


Veyis Güngör, 2013

Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi

Drs. Veyis Güngör (Türkevi Araştırmalar  Merkezi) (veyisgungor@gmail.com)
Prof. Dr. Talip Küçükcan (Marmara Üniversitesi) (talipkucukcan@gmail.com)

Yayın  Kurulu

Prof. Dr. Talip Küçükcan
Prof. Dr. Musa Taşdelen
Prof. Dr. Önder Kutlu
Doç. Dr. Murat Erdoğan        
Nuri Tınaz
Ahmet Suat Arı
A. van Bommel
M. El-Fers