Türkiye bu krizden daha güçlü çıkacak

Amsterdam Tartışmaları 44. Programında Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ı ağırladı.  “Avrupa’da Türkiye Algısı ve Turizme Etkileri” konulu bir konuşma yapan Ünal, katılımcıların yazılı olarak sundukları soruları da cevaplandırdı. Amsterdam’daki The College Hotel’de gerçekleştirilen tartışmaya ilgi oldukça yoğun oldu.     Toplantı Türkevi Topluluğu Başkanı Veyis Güngör’ün selamlama konuşmasıyla başladı. Güngör, Amsterdam Tartışmalarının artık bir düşünce platformuna dönüştüğünü ve ...

Milletvekili ve AGIT Özel temsilcisi Talip Küçükcan Hollanda ziyaretinde çeşitli temaslarda bulundu

Türkevi Araştırmalar Merkezi’nin kurucu üyesi olan, çiçeği burnunda milletvekili Küçükcan, Hollanda Türkleri’nin sorunları ile yakından ilgileneceği sözünü verdi.   AMSTERDAM, (ÇAYPRESS)-Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGIT) Dönem Başkanı’nın, ‘Müslümanalra Karşı Ayırımcılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele’ özel temsilcilsi Prof. Dr.Talip Küçükcan, Hollanda’daki müslümanların karşılaştığı sorunları yerinde incelemek ve tespitlerini raporlamak üzere  resmi bir ziyarette ...

Ögürlük Yemeğinde tarih bilincine dikkat çekildi

Hollanda’nın Alman işgalinden kurtuluşu olan 4 ve 5 mayıs anma ve kutlama günleri çerçevesinde başkent Amsterdam başta olmak üzere  ülkenin bir çok yerinde anma töreni ve programla yapıldı.   4 mayıs günü daha çok resmi törenler yapılırken, 5 mayıs günü ‘Özgürlük Yemeği’ programları adı altında ‘özgürlük’, ‘hoşgörü’, ‘demokrasi’ ve ‘direnme’ temaları konuşuldu.   Bu çerçevede, Türkevi Derneği’nin Meram Dostları Derneği ve Coffee Mania ile  ikinci kez ortaklaşa düzenlediği ...

Bir algı aracı olarak diasporanın kültürel faaliyetleri
Hollanda örneği (*)

Giriş 2015 Milenyum Hedeflerinin geride bırakıldığı şu günlerde, göçmenlerin konumu ve kalkınma, insan hakları ile göçmenlik arasındaki bağlantılar, diaspora gruplarının her geçen gün küresel gündemde yerini korumaya devam ettiğini göstermektedir. 
Bu durum bize, başta uluslararası ilişkiler olmak üzere, insan hakları, sürdürebilir çevre, siyasi katılım ve bir çok alanda önümüzdeki dönemde de hükümet dışı aktörlerin daha fazla önem kazanacağını gösterirken, yeni hizmet alanları ile yeni ...

Türkevi Topluluğu Genişletilmiş İstişare Toplantısı Amsterdam’da Yapıldı

Genişletilmiş iştişare toplantında Amsterdam Tartışmaları, Avrasya Sivil Toplum Forumu, Mesnevi Okumaları, Türkevi Araştırmalar Merkezi ve Türkevi Yayınları mercek altına alındı. Türkevi Topluluğunun çalışmalarının geniş kitlelere ulaşması, uzun zamandır sürdürülebilir bir şekilde devam eden ve gelenekselleşen faaliyet ve projelerin sistem, metod, içerik ve teknik olarak istişare edildiği toplantıya farklı sektörlerde uzmanların yanısıra gençler de katılarak gelecek ...

Türkistan’dan Anadolu’ya, Anadolu’dan Avrupa’ya Ahmed Yesevi öğretisi

Zaman sınırlarını aşarak gönüllere seslenen büyük Türk Mutasavvıfı Ahmed Yesevî Hollandalılara anlatıldı. Türkevi Topluluğu kardeş kuruluşları tarafından organize edilen toplantılarda Hoca Ahmet Yesevi hakkında Hollandaca bir kitap yazan yazar Abdulwahid van Bommel bir sunum yaparak, katılımcılara Hollandaca olarak Divan-i Hikmet’den beyitler okudu. 
Avrupa’nın ve dünyanın özellikle bu günlerde İslam ve müslümanlar hakkında genellemeler yaparak konuştuğunu, bunun için burada ‘İslam’ın başka bir ...

Hollanda’da toplumlar arası ilişkilerde hissedilir derecede düşüş gözlemlenmekte

29. Amsterdam Tartışmalarında “İlişkilerin önyargılar üzerindeki etkisi” tartışıldı. Psikolog drs. Fatih Toprak’ın Hollandalı Psikologlar Enstitüsü tarafından verilen Sherazde Yılın En İyi Tezi yarışmasında birinciliği alan “Hollanda’da Müslüman ve gayrimüslim gençler arasındaki (dolaylı) pozitif ve negatif ilişkilerin önyargılar üzerindeki etkisinin testi (Toprak, F. (2013). Testing the effect of (extended) positive and negative contact on prejudice between non- Muslim and Muslim adolescents in ...

Amsterdam Tartışmaları Nedir?

Amsterdam Tartışmaları, Hollandalı Türklerin bir ağ çalışması olup, öncelikle katılımcılara ve ilgi duyanlara başta yaşadığımız ülkenin ve toplumun sosyal yapısı, siyaseti, ilişkileri ve kurumlarını tanımaları olmak üzere, toplumsal konularda fikir yürütmelerine yardımcı olmayı hedefler. Devamla Avrupa’daki ve küresel ölçekteki gelişmeleri öğrenme, algılama ve yorumlamayı teşvik eder. Amsterdam Tartışmaları geride bıraktığımız dönemde şu konuları ele almıştır: - Het bange Nederland - Açık ...

Doktora Tezleri̇ Yayin Projesi̇

Türkevi Araştırmalar Merkezi  ‘Doktora Tezleri Yayın Projesi’ başlatmıştır.  Avrupa’daki Türkler ve Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin bilgi birikiminin artırılması ve kaynak oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla her yıl  beş (5) adet Türkçe yazılmış veya Türkçeye tercüme edilmiş doktora tezinin yayınlanması desteklenecektir. Doktora tezlerinin son üç yıl içinde bitirilmiş olması şarttır. Avrupa’da Türk kültürü ve kimliği; Türk sivil toplum kuruluşları, Türklerin siyasi süreçlere katılımı, ...