Kısa adı GFMD olan ‘Küresel Göç ve Kalkınma Forumu’ zirvesi Türkiye başkanlığında 12-16 Ekim tarihleri arasınsa İstanbul’da toplandı. Forum’un ilk iki günü gerçekleştirilen Sivil Toplum Günleri toplantısına 80 ülkeden 300’den fazla göçmen ile sivil toplum liderleri ve temsilcileri katıldı. Forum’a Türkevi Araştırmalar Merkezi Başkanı Veyis Güngör de katıldı.

 
Türkiye dönem başkanlığında İstanbul Lütfi Kirdar Konferans Merkezinde gerçekleştirilen Sivil Toplum Günleri toplantısının açılış konuşmasını Dış İşleri Bakanlığı Göç ve Vize bölümü müdürü Esen Altuğ yaptı.
Altuğ yapmış olduğu konuşmada, geçmiş yıllarda ‘göc ve kalkınma’ bu yıl da GFMD Sivil Toplum Günleri’nin önemli bir bölümünü oluşturduğunu, sivil toplum aktörleri ile diyalog ve ortaklıklığın geliştirilmesinin de önemli konular olduğunu  söyledi. Altuğ hükümetlerin uluslarararası kuruluşlar, göçmen kuruluşları ve hasseten sivil toplum kuruluşlarının desteği olmadan etkin bir göç yönetimini uygulamasının zorluğuna dikkat çekti.

 
Küresel Göç ve Kalkınma Forumu çerçevesinde; geçmiş yıllarda da olduğu gibi, Sivil Toplum Günleri toplantılarında hükümet ve sivil toplum temsilcilerinin ortaklaşa aldıkları kararlar ve öneriler, Forum’un ikinci bölümünde hükümet temsilcilerine sunulmakta.

 
STG 1İstanbul’da yapılan ve iki gün süren Sivil Toplum Günlerinde 2015 sonrası BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Sivil Toplum’un Rolü; Göç ve Diaspora; Göçmen işçi hakları, kadın ve çocuk işçiliği gibi konullar başta olmak üzere Avrupa ve dünya gündeminde olan Suriye göçmenlerinin konumu da ele alınan ana konular oldu. Forum’da bugün, 232 milyon insanın dünyada göçmen olarak yaşadığı ve bunun yüzde elli’ye varan bir bölümünün çocuklar ve kadınlardan oluştuğuna dikkat çekildi.
Devamla, Sivil Toplum Günlerinde 2015 Milenyum Hedefleri sonrası, 2030 yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasında sivil toplum’un kaçınılmaz rolü ve bu çerçevede göç ve göçmenlerle küresel, ulusal ve tematik işbirliği yapılması önerisinde bulunuldu.

 

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde göç ve göçmenliğin önemine dikkat çekilirken, her ne kadar Hedefler yoksul ülkeleri hedeflemişse de, tüm ülkelerle de ilgilidir. Bu ilgi hem şimdiki hem de gelecek esillerin küresel refahıyla ilgilidir. Kalkınma Hedefleri, küresel olarak eğitim, sağlık, insan güvenliği gibi konularda da göçmenleri de içermelidir.

 
Bilindiği gibi Sivil Toplum Günleri daha önce Belçika (2007), Filipinler (2008) Yunanistan (2009), Meksika (2010), İsviçre (2011), Mauritius (2012) ve Stockholm’da (2014) yapılmıştı.
Göç ve kalkınma üzerine hükümetler arası en kapsamlı yüksek düzeyli BM-diyalog Forumu olan Küresel Göç ve Kalkınma Forumu (GFMD), 2006 yılında Birleşmiş Milletler çatısı altında New York’ta gerçekleştirilen ve bu alanda Birleşmiş Milletler çatısı altında düzenlenen ilk önemli toplantı niteliği taşıyan “Uluslararası Göç ve Kalkınma Konusunda Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı (High-Level Dialogue on International Migration and Development)” sırasında ortaya atılmış ve “küresel forum” olarak kabul görmüştür.

 
Sivil Toplum Günleri devamında, 14 ve 15 ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Küresel Göç ve Kalkınma Forumuna evsahipliği yapan Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu da bir konuşma yaptı. Sinirlioğlu yaptığı konuşmada “Halihazırda devam eden çatışmaları sona erdirmek için barış süreçlerini desteklemez ve etkili bir şekilde sürdürmezsek, insanlık dramlarının yaşandığı yerleri öncelikli olarak ele almazsak, sivilleri şiddet olaylarından koruyabileceğimiz güvenli bölgeler oluşturmaz ve sığındıkları yerlerde teröristlerle kararlılıkla savaşmazsak, hepimizi şiddetli bir şekilde etkisi altına alan kitlesel göç dalgalarına engel olamayız“ dedi. Küresel bir sorun teşkil eden göçle mücadele için ortak çaba sarfedilmesinin zamanı geldiğini, bu çerçevede göçün altında yatan sebeplerin ele alınması ve çatışmaların önlenmesi gereğini vurgulayan Dışişleri Bakanı Sinirlioğlu, Türkiye’nin insan hareketliliğini mümkün kılan ortaklıkların güçlendirilmesi suretiyle insan hayatını güvence altına almaya devam edeceğinin ve süregelen çatışmaların önlenmesine yönelik proaktif çabalarını kararlı biçimde sürdüreceğinin altını çizdi.

 
‘Küresel Göç ve Kalkınma Forumu’ 2016 yılında Bangladesh başkanlığında toplanacak.