Hollanda’da toplumlar arası ilişkilerde hissedilir derecede düşüş gözlemlenmekte