Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi iki yıl önce başlattığı ‘Doktora Tezleri Yayın Projesi’ni 2015 yılında da uygulayacak. Avrupa’daki Türkler ve Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin bilgi birikiminin artırılması ve kaynak oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla her yıl  beş (5) adet Türkçe yazılmış veya Türkçeye tercüme edilmiş doktora tezinin yayınlanması desteklenecektir. Doktora tezlerinin son üç yıl içinde bitirilmiş olması şarttır.

Avrupa’da Türk kültürü ve kimliği; Türk sivil toplum kuruluşları, Türklerin siyasi süreçlere katılımı, dini kurum ve hayatları,  girişimcilik, medya , eğitim ve ekonomideki konumları, Türkiye-AB ilişkileri gibi konularla ilgili siyaset bilimi, sosyoloji, hukuk, antropoloji ve uluslararası ilişkiler bilim dallarında başarılı görülen doktora tezleri yayınlanacaktır.

Kitabı yayınlanan yazara telif olarak 100 adet kitap verilecektir. Yayın için gönderilen tezler, alanında uzman hakemler tarafından değerlendirilecektir.

Yukarıda genel çerçevesi belirtilen konulardaki tezlerini ‘Doktora Tezleri Yayın Projesi’ kapsamında yayınlatmak isteyenlerin, geniş bir özet ile birlikte tezlerinin tam metnini ve özgeçmişlerini Yayın Editörlerine göndermeleri gerekmektedir.

Editörler:
Prof. Dr. Talip Küçükcan (Marmara Üniversitesi) (talipkucukcan@gmail.com)
Drs. Veyis Güngör (Türkevi Araştırmalar  Merkezi) (veyisgungor@gmail.com)

Yayın  Kurulu
Prof. Dr. Talip Küçükcan
Prof. Dr. Musa Taşdelen
Prof. Dr. Önder Kutlu
Doç. Dr. Nuri Tınaz 
Doç. Dr. Birol Mercan
Drs. Veyis Güngör
Ahmet Suat Arı; 
A. van Bommel; 
M. El-Fers