Bir algı aracı olarak diasporanın kültürel faaliyetleri
Hollanda örneği (*)