Avrupa Türk Diasporasının gücünün ne kendileri ne de Anavatan farkında…