8. AVRUPA TÜRKÇE SÜRELİ YAYINLAR SEMPOZYUMU TOPLANIYOR