Türkevi Araştırmalar Merkezi  geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da ‘Doktora Tezleri Yayın Projesi’ başlatmıştır. Avrupa’daki Türkler ve Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin bilgi birikiminin artırılması ve kaynak oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla her yıl  beş (5) adet Türkçe yazılmış veya Türkçeye tercüme edilmiş doktora tezinin yayınlanması desteklenecektir. Doktora tezlerinin son üç yıl içinde bitirilmiş olması şarttır.


Avrupa’da Türk kültürü ve kimliği; Türk sivil toplum kuruluşları, Türklerin siyasi süreçlere katılımı, dini kurum ve hayatları,  medya, eğitim ve ekonomideki konumları, Türkiye-AB ilişkileri, ırkcılık, İslamofobia gibi konularla ilgili siyaset bilimi, sosyoloji, hukuk, antropoloji ve uluslararası ilişkiler bilim dallarında başarılı görülen doktora tezleri yayınlanacaktır.
Kitabı yayınlanan yazara telif olarak 100 adet kitap verilecektir. Yayın için gönderilen tezler, alanında uzman hakemler tarafından değerlendirilecektir.

Yukarıda genel çerçevesi belirtilen konulardaki tezlerini ‘Doktora Tezleri Yayın Projesi’ kapsamında yayınlatmak isteyenlerin, geniş bir özet ile birlikte tezlerinin tam metnini ve özgeçmişlerini  HYPERLINK “mailto:info@turkevi.nl” info@turkevi.nl adresine göndermeleri gerekmektedir.

Doktora Tezleri Çizgi Kitabevi ile ortak yayınlanacaktır.

Yayın  Kurulu

Prof. Dr. Talip Küçükcan

Prof. Dr. Musa Taşdelen

Prof. Dr. Önder Kutlu

Prof. Dr. Nuri Tınaz

Doç. Dr. Birol Mercan

Dr. Arslan Karagül

Ahmet Suat Arı

A. van Bommel

M. El-Fers

Türkevi Araştırmalar Merkezi (TAM)


Türkevi Araştırmalar Merkezi (TAM), bilimsel araştırmalar yürütmek, stratejik analizler yapmak, bilim, siyaset ve medya dünyası ile kamuoyuna tarafsız ve doğru bilgiler vermek amacıyla 2004 yılında Amsterdam’da kurulmuştur. TAM, Hollanda ve Avrupa’da yaşayan Türklerin sorunlarına sürdürülebilir çözümler üretmeyi ve Avrupa değerlerinin Türkiye’de, Türk kültür ve uygarlık birikiminin Avrupa ülkelerinde tanıtılmasını amaçlayan, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine katkıda bulunmayı hedefleyen bağımsız bir araştırma ve düşünce kuruluşudur. Türkevi Araştırmalar Merkezi, bu amaçlar doğrultusunda Hollanda başta olmak üzere Avrupa’daki Türk toplumu, Türkiye-AB ilişkileri, Türk kültürü ve uygarlığı hakkında uluslararası araştırma, yayın, sempozyum ve konferans etkinliklerinde bulunmakta, kamuoyunu aydınlatacak görüşler hazırlamakta ve Türk bilim insanına araştırma desteği sağlamaktadır. Türkevi Araştırmalar Merkezi düzenli olarak aylık Amsterdam Tartışmaları programını gerçekleştirmektedir.

TAM Yayınları:

AVRUPA BİRLİĞİ, TÜRKİYE ve İSLAM
(WRR ve Amsterdam Üniversitesi ile birlikte), 2004

AVRUPADAKİ TÜRKLERİN TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ
T. Küçükcan, V. Güngör, H. Kocabıyık, 2006
EUROTURKS AND TURKEY-EU RELATIONS

THE DUTCH CASE

Talip Küçükcan, Veyis Güngör, 2006

De Gids ISTANBUL

Mohamed el-Fers, 2007

-TURKS in EUROPE

Culture, Identity, Integration
(red.) Talip Küçükcan & Veyis Güngör, 2009

HET LIED VAN HET RIET

Djalaluddin Rumi Masnawi deel 1; 2010

 

SİYASİ KATILIM

Avrupalı Türkler, Sivil toplum ve Kültür, Hollanda Örneği

Veyis Güngör, 2011
-korku ile ümit arasında

AVRUPA BİRLİĞİ, TÜRKİYE VE DİNİ HAYAT

Mehmet Birekul, 2012

 

KONYA CRIETERIA / KONYA KRITERLERI
A. van Bommel, 2012

 

-GÖÇ SÜRECİNDE
1. ve 2. Nesil Almanya’da Türk Kadınları
Ayten Kılıçarslan, 2012

 

-AHILIK
Sosyal Sorumlu Girişimcilik
A. van Bommel, 2012


– HOLLANDA’DAN TÜRKİYE’YE BEYİN GÖÇÜ

Söyleşiler
Derya Kaplan, 2013

 

– AVRUPA’DA ANADOLU

Amsterdam Söyleşileri

Veyis Güngör, 2013

 

– AHMED YASAWI

BLOEMLEZING UIT DE DIWAN-I HIKMET

A. van Bommel, 2013

 

– BENİM GÖZÜMDE HOLLANDA GÜNDEMİ

Ahmet Suat Arı, 2014

 

-VOTING INTENTIONS OF TURKISH YOUTH IN THE NETHERLANDS AND THEIR ORIGINS

Nermin Aydemir, 2014

 

-TÜRK DİASPORASININ AVRUPA SİYASAL SİSTEME KATILIMI
Tolga Sakman, 2015
-Stem van de liefde YUNUS EMRE
A. van Bommel, 2015
Hadji Bektâsj Veli; leven en werk
A. van Bommel, 2016

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Talip Küçükcan

Prof. Dr. Musa Taşdelen

Prof. Dr. Önder Kutlu

Prof. Dr. Nuri Tınaz

Doç. Dr. Birol Mercan

Dr. Arslan Karagül

Ahmet Suat Arı

A. van Bommel

M. El-Fers

 

Türkevi Araştırmalar Merkezi/Turkevi Research Centre