2016 Yılı Değerlendirmesi ve 2017 Yılından Beklentiler