Avrupa Türk Diasporası ve Bölgesel Kalkınmalara Katkısı Konulu Panel Konya’da Gerçekleştirildi